Category Archives: Robot phân loại sản phẩm

Tổng quan về cánh tay robot gắp sản phẩm

Cánh tay robot công nghiệp

Cánh tay robot gắp sản phẩm là cỗ máy chuyên phục vụ cho quá trình sản xuất công nghiệp , được vận hành bởi con người. Cánh tay Robot gắp sản phẩm  đã được áp dụng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực sản xuất. Mỗi ứng dụng đều hỗ trợ và hoàn thành rất […]