Chúng tôi cung cấp giải pháp Robot công nghiệp giúp nhà máy của bạn

Ít công nhân hơn, nhiều lợi nhuận hơn

Robot gắp thả

(Chọn & Đặt rô bốt)

Robot vận chuyển

(Robot AGV Logistic nội bộ)

Tự động hoá công đoạn xếp bao bằng robot

Robot xếp bao lên pallet cho năng suất, tốc độ cao

Robot Scara cho các ứng dụng gắp và thả 

Robot AGV cho các ứng dụng vận chuyển nội bộ

Chúng tôi cung cấp giải pháp Robot công nghiệp giúp nhà máy của bạn

Ít công nhân hơn, nhiều lợi nhuận hơn

Robot gắp thả

(Chọn & Đặt rô bốt)

Robot vận chuyển

(Robot AGV Logistic nội bộ)

Tự động hoá công đoạn xếp bao bằng robot

Robot xếp bao lên pallet cho năng suất, tốc độ cao

Robot Scara cho các ứng dụng gắp và thả 

Robot AGV cho các ứng dụng vận chuyển nội bộ